AKCE: 25. 5. 2021, 9:00–13:00

Bezpečnostní výzvy současných forem prezentace umění – seminář - část 1.

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze ve spolupráci s Centrem nových strategií muzejní prezentace v Moravské galerii v Brně připravilo další ze série seminářů zaměřených na zabezpečení muzeí proti aktuálním hrozbám. 

@ngprague.cz/o-nas/stranka/metodicke-centrum
Datum konání: 25. 5. 2021, 9:00–13:00
Místo konání: online (ZOOM)

Bezpečnost muzea neznamená pouze ochranu a zabezpečení sbírkových předmětů, ale jde o komplexní kontinuální proces zasahující do všech činností muzea. V nabízeném webináři se v prvním bloku zaměříme na různé aspekty ochrany osob v muzeu a v druhém bloku kolegové z CENS v MG v Brně připomenou vliv současných změn v prezentaci sbírek pro veřejnost na postupy v zabezpečení muzeí. Obsah všech příspěvků v obou tematických blocích naleznete v anotaci v příloze. Webinář je zdarma. Zájemci o účast na webináři se mohou přihlásit do 21. 5. 2021 prostřednictvím přihlášky v příloze na kontakt: dagmar.jelinkova@ngprague.cz

V pondělí před konáním první části obdrží registrovaní zájemci přístupový kód na akci. Druhou část semináře chytáme na podzim letošního roku.