Publikováno: 20. 4. 2017

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

11. dubna se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář se zaměřil na různé aspekty vztahu muzeum - návštěvník a představil nové přístupy a možnosti v oblasti komunikace s návštěvníky muzeí, služeb muzeí návštěvníkům, muzejní prezentace, budování vstřícného prostředí pro návštěvníky a příklady aktivního zapojení návštěvníků do dění v muzeu.

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Na semináři bylo představeno celkem 16 příspěvků odborníků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice.

Seminář byl rozdělen do čtyř tematických bloků. Účastníci semináře se seznámili s příspěvky z oblasti práce s veřejností a péče o návštěvníky, komunikace s návštěvníkem, muzejního marketingu a public relations. Zazněly také příspěvky zabývající se problematikou muzejní edukace. Semináře se zúčastnilo více než 150 návštěvníků.

Vybrané prezentace z jednotlivých příspěvků si můžete stáhnout níže.

 

Blok č. 1 MUZEUM A VEŘEJNOST

Muzeum a návštěvník: Od monologu k dialogu
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Projekt jako příležitost: Muzeum jako veřejná služba
Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové

PŘIJĎTE DO MUZEA. Podněty k budování péče o návštěvníky
Mgr. Kateřina Toměšková, Ph. D., Muzeum Komenského v Přerově

 

Blok č. 2 ONLINE KOMUNIKACE S NÁVŠTĚVNÍKEM

Komunikace s návštěvníkem začíná na webu
Mgr. Nina Wančová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Židovské muzeum v Praze - využití sociálních sítí v komunikaci s veřejností
Mgr. Jiří Tejkal, Židovské muzeum v Praze

Online novinky i zajímavosti z muzea – Muzeum 3000 a sociální sítě
Mgr. Eliška Peterková, Národní muzeum

eSbírky aneb nahlédněmě do depozitářů českých muzeí a galerií
MgA. Marie Vítková, Národní muzeum

Jak a proč prezentovat edukační programy muzeí a galerií školám prostřednictvím centrálního webového portálu Muzeoedu
Mgr. Pavla Vykoupilová, Moravské zemské muzeum - Metodické centrum muzejní pedagogiky

 

Blok č. 3 MUZEJNÍ MARKETING A PUBLIC RELATIONS

Imidž Ľubovnianskeho múzea v XXI. storočí
Mgr. Jakub Ondrej, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Muzeum jako motiv k celospolečenské diskuzi aneb guerilla-marketing po Jičínsku
PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Tematizovaný rok aneb Hurvínek měl loni 90. narozeniny
Olga Havlíková, Břetislav Oliva, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

 

Blok č. 4 EDUKACE V MUZEU

Jak se dělají dětské vernisáže
Mgr. Silvie Šeborová, Moravská galerie v Brně

Inspirace, vzdělávání a zábava
Mgr. Olga Búciová, Moravská galerie v Brně

Potenciál filmového muzea v muzejní edukaci
Mgr. Jakub Jiřiště, Adéla Mrázová, NaFilM

Langweilův papírový model Prahy v muzejní edukaci
Mgr. Iva Vachková, Ph.D., Muzeum hlavního města Prahy

Retroherna aneb muzeum hravě
Ing. Petra Caltová, Národní muzeum