Publikováno: 30. 11. 2015

Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně pořádali dne 16.4.2015 konferenci zaměřenou na prezentaci sbírek muzejní povahy. Příspěvky přednášejících jsou k dispozici v elektronickém sborníku.

Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Konference byla zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Cílem konference bylo přiblížit zásady a možnosti instalace sbírkových předmětů a jiných prvků v muzejních výstavách, problematiku muzejní instalace z pohledu preventivní konzervace a nové trendy v oblasti realizací výstav atraktivní pro návštěvníky.

 

Předkládaný sborník obsahuje celkem deset příspěvků pojednávajících o soudobých trendech ve výstavnictví, praxi a možnostech prezentace sbírek v budoucnosti.

 

Program konference

 

Sborník Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy