Publikováno: 2. 11. 2017

Výstupy ze semináře Muzea a mezinárodní publikum

Ve dnech 24. a 25. října 2017 se v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur uskutečnil odborný seminář s názvem Muzea a mezinárodní publikum. Seminář se zaměřil na problematiku a možnosti komunikace a prezentace kultury i historie příslušníků jiných kultur českým návštěvníkům a opačně možnosti prezentace české historie a kultury cizincům žijícím v ČR, národnostním menšinám i zahraničním návštěvníkům prostřednictvím výstav, přednášek, kulturně vzdělávacích akcí a jiných doprovodných programů.

Výstupy ze semináře Muzea a mezinárodní publikum

Na semináři bylo představeno celkem 13 příspěvků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice i na Slovensku. Na semináři zazněly příspěvky na téma možnosti komunikace s cizinci žijícími v ČR a zahraničními návštěvníky muzeí, role muzeí v oblasti integrace cizinců, dále příklady inovativních projektů z prostředí muzeí a galerií posilující vzájemnou interakci. V rámci semináře také proběhl workshop specifických interkulturních dovedností.

Program semináře

Vybrané prezentace z jednotlivých příspěvků si můžete stáhnout níže.


Zahájení a představení aktivit Náprstkova muzea
PhDr. Eva Dittertová – Národní muzeum

Cizinci v České republice a jejich kultura
Bc. Kristýna Hlavatá, Mgr. Jan Pohunek, Ph.D. – Národní muzeum

Židovské muzeum v Praze a český návštěvník
Jiří Tejkal – Židovské muzeum v Praze

Uprchlická krize na českých náměstích: Muzejní dokumentace pro- a protiuprchlických demonstrací
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. – Národní muzeum

Jižní Morava a moravští Chorvati
Mgr. Lenka Kopřivová – Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

Kreativně k integraci: Možnosti spolupráce neziskových organizací pracujících s migranty s kulturními institucemi
Eva Čech Valentová – Sdružení pro integraci a migraci

Strach z neznámého
Mgr. art Lucia Kotvanová – Kunsthalle Bratislava

10 let Domu národnostních menšin – místa setkávání, dialogu a tvořivé spolupráce
Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. – Dům národnostních menšin

Living Realities: Multižánrový společensko-politický umělecký projekt
Karolína Hejnová – Studio ALTA

Goethova metoda: Zprostředkování národní kultury jako mezinárodní dialog
Dr. Berthold Franke – Goethe-Institut

Galerie jako otevřený prostor: Spolupráce edukačního oddělení Galerie hl. m. Prahy se zahraničním publikem
Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, Mgr. Kateřina Prokopová – Galerie hlavního města Prahy

Aktivity Muzea romské kultury v historicko-edukativním diskurzu
Mgr. Kristina Kohoutová – Muzeum romské kultury

Prezentace výstavního projektu „Zkušenost exilu“
Mgr. Jakub Hauser – Památník národního písemnictví

 

Fotoalbum