Publikováno: 8. 2. 2017

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Příspěvky obsažené ve sborníku byly předneseny na konferencích Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace (14.–15. října 2015) a Perspektivy české muzejní edukace (10.–11. května 2016) pořádaných Národním muzeem, Slezským zemským muzeem a Moravským zemským muzeem v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Tento projekt připomíná jubilea pořadatelských institucí, které postupně v letech 2014, 2017 a 2018 slaví 200 let od svého vzniku.

Editorkami sborníku jsou Ivana Kocichová a Marie Žáčková, pracovnice Centra pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu. Centrum také organizačně konference zajistilo.

 

Obsah sborníku