Publikováno: 14. 7. 2016

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 14.10. -15.10.2015 odbornou konferenci věnovanou bezbariérovosti muzeí. Předkládaný sborník obsahuje třináct příspěvků zástupců muzeí a galerií a specialistů na práci s osobami s postižením, věnovaných tématu zpřístupňování zmiňovaných objektů návštěvníkům se speciálními potřebami.

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

První den konference byl věnován zejména metodickým doporučením pro práci s jednotlivými cílovými skupinami, den druhý pak příkladům dobré praxe. Na závěr konference se uskutečnil workshop komunikace s cílovými skupinami, na kterém byly účastníkům představeny zásady komunikace s návštěvníky se speciálními potřebami.

Do sborníku je zařazen výběr z příspěvků pronesených na konferenci a dva metodické texty, jejichž závěry byly představeny v rámci závěrečného workshopu.

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace