Publikováno: 6. 3. 2019

Škola muzejní propedeutiky 2019–2020

Přihlaste se do kurzů muzejní propedeutiky!

@amg

Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Lektory kursů jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v České republice.

 

ZÁKLADNÍ KURS

Ve školním roce 2019–2020 připravujeme již XVIII. běh kursu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Více naleznete zde.

 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

V pořadí VIII. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu.
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky.

Výuka probíhá v základním i nástavbovém kursu formou distančního studia.

 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2019.

Nenechávejte přihlášení do kursů na poslední chvíli!
O Vašem přijetí rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

E-mail: amg@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zdroj: https://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/49580-skola-muzejni-propedeutiky-ve-skolnim-roce-2019-2020