Publikováno: 3. 4. 2017

Škola muzejní propedeutiky 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR další ročník Školy muzejní propedeutiky, kterou pořádá s podporou Ministerstva kultury. Nabízeny jsou dva vzdělávací kurzy. Výuka probíhá distanční formou studia.
Škola muzejní propedeutiky 2017/2018

 

Základní kurz

XVI. běh kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Využít jej mohou i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea.

V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě a o práci se sbírkami.

Více informací včetně přihlášky na: www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs.

Nástavbový kurz – Muzejní výstavnictví

VII. běh tohoto kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek, nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.

Kurz je určen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky: www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2017. O přijetí do kurzů rozhoduje pořadí přihlášek.

Kontaktní osobou pro Školu muzejní propedeutiky je Monika Benčová, email: bencova@cz-museums.cz, telefon: +420 224 210 039.

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/skola-muzejni-propedeutiky-ve-sk-roce-2017-2018/n:21928/.