Publikováno: 24. 7. 2018

Kurz: Muzejní edukátor

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně zahájí v září 2018 nový akreditovaný kurz vytvořený podle schválené profesní kvalifikace muzejní edukátor v Národní soustavě kvalifikací.

Kurz: Muzejní edukátor

Po ukončení kurzu obdrží absolventi potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený kurz je vytvořen v souladu se zákonem jako kurz rekvalifikační (více zde) a zájemci mohou být do něj přijati při splnění stanovených podmínek. Jedná se o ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, znalost cizího jazyka na úrovni B1. Více informací o dokladu znalosti cizího jazyka.

Lekce budou probíhat dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na mcmp@mzm.cz

V roce 2018/2019 zvýhodněné kurzovné: Kč 1.000,-

 

Více informací  zde

Zdroj: www.mcmp.cz/vzdelavani/kurz-muzejni-edukator/