Publikováno: 17. 2. 2014

Knihovna Asociace muzeí a galerií ČR

AMG spravuje knižní fond, který v dnešní době obsahuje přes 2 000 publikací a 1 000 čísel odborných časopisů.

Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace českých sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky z odborných konferencí, včetně CD a DVD prezentací a publikací.

Součástí knihovny jsou také periodika – kromě Věstníku AMG obsahuje i další české a zahraniční časopisy, včetně bulletinů a informačních materiálů muzeí a galerií.

Kromě výše uvedených knihovních položek mohou zájemci studovat i další materiály – pracovní listy k výstavám, informační a propagační materiály muzeí ČR a evropských sbírkotvorných institucí, informační materiály o mezinárodních organizacích (ICOM, NEMO, EMF, EU atd.), turistické informace.

Další informace, včetně katalogu publikací a periodik, kde lze vyhledávat dle oborového řazení, jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz/web/amg/knihovna-amg.

 

Kontakt:

Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR

Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 224 210 037

Email: adres@cz-museums.cz

WWW: http://www.cz-museums.cz/web/amg/knihovna-amg