Publikováno: 18. 9. 2018

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Knihovna UPM je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design.


Fondy knihovny jsou budovány od roku 1885 a pro veřejnost je otevřena od roku 1887.
Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje příslušnou českou a zahraniční literaturu.
Knihovní fond čítá přes 190 000 svazků a zahrnuje monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy.

Více o knihovně.

 

ulice 17. listopadu 2
110 00  Praha 1 – Staré Město