AKCE: 27. 6. 2022 – 30. 6. 2022

Creative Museum Summit

Platforma MuseumNext bude pořádat další ze svých virtuálních konferencí o budoucím směřování muzeí. Červnové téma bude muzeum jako místo i motor kreativity. Pro aktivní panelovou účast lze návrhy příspěvků zasílat do 14. dubna.

@museumnext.com
Datum konání: 27. 6. 2022 – 30. 6. 2022
Místo konání: Online

Muzea jsou často považována za místa, která vystavují kreativitu, ať už jde o umění, design, hudbu, psaní nebo vědu. Muzea jsou však také motorem kreativity a nabízejí publiku příležitosti k tvorbě, učení a spolupráci. Konference představí muzejníky a muzejnice z celého světa, kteří a které budou sdílet případové studie, různé strategie a nové nápady ve vztahu k tématu kreativity v muzeích.

Hlavními otázkami jsou:

  • Jak muzea začleňují kreativitu do svých organizací a jak poskytují nové příležitosti k tvorbě, učení a spolupráci?
  • Jak muzea vytvářejí příležitosti pro kreativitu v rámci svých programů?
  • Jak muzea povzbuzují mladé lidi, aby uvažovali o tvůrčí kariéře?
  • Jak muzea podporují celoživotní kreativitu?
  • Jaké strategie používají muzea k začlenění kreativity do výukových programů?
  • Jak mohou být muzea motorem kreativity?
  • Jak muzea spolupracují s publikem?
  • Jak se muzea zapojují do kreativní ekonomiky?
  • Jak muzea vytvářejí prostor pro kreativitu ve výstavách?
  • Jak muzea posouvají hranice v designu výstav?

Všichni se zájmem aktivně představit svůj příspěvek o délce max. 20 min., do 14. dubna jsou přijímány návrhy v rámci Call for Speakers

Více informací: Call for Speakers - MuseumNext Digital Summit 2022

Zdroj: MuseumNext