AKCE: 14. 6. 2022 – 16. 6. 2022

Workshop pro konzervátory, restaurátory a muzejní odbornou veřejnost

Cílem workshopu, který proběhne Regionálním muzeu v Chrudimi 14.–16. 6. 2022, je posílení odborných kompetencí pracovníků muzeí v oblasti péče o movité kulturní dědictví.

Workshop pro konzervátory, restaurátory a muzejní odbornou veřejnost
Datum konání: 14. 6. 2022 – 16. 6. 2022
Místo konání: Regionální muzeum Chrudim

Třídenní workshop se bude konat v rámci řešení projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog, pořádá Židovské muzeum v Praze u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi. Workshop bude věnován právě specifickému, tedy většinou zcela havarijnímu nálezovému stavu genizových nálezů, který představuje pro odborníky nejen technickou a technologickou, ale také etickou a muzeologickou výzvu. Obdobné problémy jako tým Židovského muzea v Praze řeší pracovníci v oblasti archeologické a památkové péče, etnografové, archiváři i muzejníci. Zainteresovaní odborníci byli proto přizváni k účasti na odborné části workshopu, jehož cílem je vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, vhodných přístupů i návodů, jak se vyvarovat slepých cest v péči o tyto zcela specifické objekty, které byly původně určeny přirozenému zániku.

PROGRAM:

14. 6. 2022

  • 12.00–17.00, zahájení workshopu, blok přednášek, komentovaná prohlídka výstavy Tajemství půdy
  • od 19.00 – společenský večer (catering, hudební vystoupení)

15. 6. 2022

  • 9.00–16.00 exkurze (synagoga Luže, synagoga + hřbitov Heřmanův Městec, synagoga Rychnov nad Kněžnou), doprava společná exkurzním autobusem, oběd zajištěn pro účastníky workshopu zdarma

16. 6. 2022

  • 9.00–15.00 blok přednášek, závěrečná diskuze, ukončení workshopu

Detailní program workshopu bude zaslán před zahájením workshopu v červnu.

Počet účastníků je omezen, přihlášku k účasti lze podat do 20. 5. 2022.

Kontakt: tajemstvipudy@jewishmuseum.cz

Zdroj: jewishmuseum.cz