AKCE: 1. 7. 2022

Children and Heritage

Jednodenní kolokvium pořádáno Centrem historie dětství Oxforské univerzity se věnuje vztahu dětí a kulturního dědictví.

@ox.ac.uk
Datum konání: 1. 7. 2022
Místo konání: Magdalen College, Oxford a online

Centrum historie dětství Oxforské univerzity zve na jednodenní interdisciplinární kolokvium, které se bude věnovat vztahu dětí a mládeže a kulturního dědictví. Kolokvium se bude konat v hybridní prezenční online formě.

Návrhy tematických okruhů příspěvků:

  • Interakce dětí s historií v minulosti;
  • Vztah mladých lidí a kulturního dědictví v současnosti;
  • Začlenění dětské perspektivy a každodennosti do historických výstav a dalších projektů prezentujících dějiny;
  • Historické sbírky související se životy a zkušenostmi dětí.

Abstrakty příspěvků jsou přijímány do 28. února 2022, k účasti jsou vítání akademičtí výzkumníci z různých oborů i pracovníci z oblastí muzeí, galerií a kulturního dědictví.

Více informací v přiloženém Call for Papers nebo zde.

Zdroj: torch.ox.ac.uk