AKCE: 7. 6. 2022 – 8. 6. 2022

Konference Textil v muzeu: Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti

Technické muzeum v Brně zve na 17. ročník odborné konference, určené pro muzejní pracovníky, konzervátory a další odborné pracovníky zabývající se problematikou oděvů a textilu.

Konference Textil v muzeu: Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti
Datum konání: 7. 6. 2022 – 8. 6. 2022
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 17. ročník konference Textil v muzeu.

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky spojené s okamžiky v lidském životě či společnosti, které můžeme označit jako slavnostní a mimořádné (křest, svatba, pohřeb, osobní výročí, promoce, slavnosti městské – spolkové či klubové). K těmto příležitostem se pořizovaly komplety speciální, často honosně zdobené a nezřídka se jednalo o oděvy či doplňky pouze pro onu příležitost, se znaky a symboly odkazujícími k obsahu či významu akce.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy: Rodinný život/ Společenské události/ Tvůrci / Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace / Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, prezentace na sociálních sítích aj.) / Různé.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 16. května 2022. Pořadatelé vyžadují vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace na přihlášce. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese mertova@tmbrno.cz či na tel. 775850646.

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 31. května 2022.

Přihláška na konferenci (.doc)

Více informací zde.

Zdroj: tmbrno.cz