AKCE: 10.6.2022, 18:00 – 12.6.2022, 12:00

Fórum Kartografie (Eko)systémů I Black Edition v Ústí nad Labem

Fórum zástupců uměleckých a kulturních iniciativ a zájemců o témata související s aktuálním stavem kultury v regionech.

@blackedition.cz
Datum konání: 10.6.2022, 18:00 – 12.6.2022, 12:00
Místo konání: Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

Dvoudenní diskuzní moderované fórum se zástupci uměleckých a kulturních iniciativ a zájemců o problematiku kulturního dění v České republice otevře témata jako spolupráce, udržitelnost či politická angažovanost. Součástí setkání bude komentovaná prohlídka, procházka i hudební program.

Pátek 10. června 2022, 18.00 h
Bez kultury nejsou koláče: Budoucnost práce v kultuře a její udržitelnost

V panelové diskuzi, kde vystoupí odborníci a odbornice z praxe v kultuře, se budeme ptát na nelehkou otázku, a to: jakým způsobem se bude do budoucna proměňovat kultura a práce v kultuře? Bude nás zajímat, jaká je současná realita, která často přináší vysokou prekarizaci, nízké finanční ohodnocení a sociální nejistoty, a zda existují možné alternativy ve státní podpoře kultury, které by nabízely konkrétní řešení. Je současná situace udržitelná a životaschopná i v kontextu aktuální ekologické a společenské krize?

Sobota 11. června 2022, 10.00 h
Národní plán obnovy

Představení plánovaných výzev oddělení umění a knihoven Ministerstva kultury v Národním plánu obnovy. Jaké výzvy se plánují? Počítá se (a jak) s regiony?

13.30 h
Spolupráce s místními samosprávami

Okruhy:

 • spolupráce s místními samosprávami, městem, obcí
 • uznání kultury jako veřejné služby, podpora neziskovek ze strany obce, kraje
 • zřizované organizace vs. občanské neziskovky jako boj tradice a alternativy?
 • politická angažovanost lidí z neziskovek – proč (ne)vstupovat do místní politiky
 • aspekty udržitelnosti v kontextu spolupráce s místními samosprávam
 • otázky dlouhodobého fungování kulturních iniciativ, jakým způsobem motivovat spolupracovníky, získávat další
 • environmentální zodpovědnost v kultuře
 • profesionalizace vs. záměrný nerůst, též s ohledem na koronavirové období)

16.00 h
Práce s místními komunitami

Okruhy:

 • fungování v místních komunitách – přijetí aktivní role kulturní neziskovky v komunitě, přínos organizace při řešení společensko-ekologických otázek daného místa
 • náročnost programu vs. přístupnost pro místní obyvatele a komunity
 • jak si vychovat své publikum
 • specifičnost kulturní práce v odloučených regionech (těžká dostupnost, malý zájem o aktuální umělecké formy, vykořeněnost...)
 • aspekty udržitelnosti v kontextu spolupráce s místními komunitami
 • šetrný způsob fungování organizací, zaměřená na práci malých neziskových organizací v kultuře, jak se posouvat dál v tomto ohledu (každodenní udržitelné fungování, cestování, zacházení s energiemi, recyklace a podobně)
 • jak udržet organizaci v „ideální“ velikosti, jak sladit práci v neziskovce (dobrovolnost) s pracovními povinnostmi

20.00 h
Naši Němci – komentovaná prohlídka nové stálé expozice v Muzeu města Ústí nad Labem s historikem Martinem Krskem

Úplný program fóra

Zdroj: blackedition.cz