AKCE: 8. 6. 2022 – 10. 6. 2022

50 Years of the UNESCO World Heritage Convention: Achievements and Challenges in Europe

Mezinárodní hybridní konference k 50. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

50 Years of the UNESCO World Heritage Convention: Achievements and Challenges in Europe
Datum konání: 8. 6. 2022 – 10. 6. 2022
Místo konání: Mezinárodní kulturní centrum, Krakov, Polsko a online

Polský výbor Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS a Mezinárodní kulturní centrum v Krakově zvou na mezinárodní konferenci u příležitosti 50 let od přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Cílem konference je zhodnotit vliv úmluvy v oblasti ochrany památek a kulturního dědictví, shrnout současný stav a formulovat perspektivu do budoucna. Konference proběhne v hybridné formě prezenčně i online.

Konferenční příspěvky by se měly věnovat následujícím tematickým okruhům: 

  1. Úspěchy a zkušenosti Úmluvy o světovém dědictví v Evropě.
  2. Zkušenosti a problémy/výzvy evropských měst a vesnic zapsaných na Seznam světového dědictví.
  3. Seznam světového dědictví UNESCO – trendy a překážky. Změny v implementaci Úmluvy.
  4. Potenciál pro uplatnění zkušeností získaných ze systému Seznamu světového dědictví UNESCO v systémech národní památkové ochrany.
  5. Potřeba úprav systému Světového dědictví UNESCO vyplývající z evropských zkušeností.
  6. Spolupráce s Visegrádskou skupinou jako příklad regionálního zájmu o lokality zařazeny na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Termín příhlášení příspěvku je 18. únor 2022. Příspěvek by neměl přesahovat 20 minut, konferenčním výstupem bude recenzovaný sborník. Konferenčním jazykem je angličtina.

Více informací zde nebo v Call for Papers v příloze.

Zdroj: mck.krakow.pl