AKTUALITA 12. 11. 2014

Prezentace kulturního dědictví online

Dne 12.11.2014 proběhla v Nové budově Národního muzea mezinárodní konference na téma digitalizace muzejních sbírek v České republice, na Slovensku i v Evropě.

AKTUALITA 11. 12. 2013

INTERNET A PAMÁTKY | Soupis kulturních památek Českomoravské vrchoviny

Projekt místní akční skupiny Královská stezka přibližuje přehled kulturních památek v severní části Českomoravské vrchoviny. Byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER programu rozvoje venkova České republiky.

AKTUALITA 26. 11. 2013

České století - Videostudovna

České století je otevřenou sérií autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů. Videostudovna nabízí soubor filmových dokumentů, které se vážou k událostem let 1918, 1938, 1941, 1948 a 1951.

AKTUALITA 9. 5. 2013

Interaktivní encyklopedie města Chebu

Interaktivní encyklopedie města Chebu představuje nejvýznamnější chebské památky. Najdete v ní zevrubné informace o chebských památkách, událostech a osobnostech, které jsou spolu vzájemně propojeny. K jednotlivým památkám jsou k dispozici nejen texty, ale také fotografie, videa, audiozáznamy a též archiválie a muzeálie, které jinak nebývají běžně dostupné. To vše on-line!

AKTUALITA 17. 4. 2013

Virtuální muzeum - MEOPTA

Cílem projektu je představit postupně všechny exponáty, obsažené v depozitáři sbírky výrobků firmy Optikotechna - Meopta.