Publikováno: 11. 12. 2013

INTERNET A PAMÁTKY | Soupis kulturních památek Českomoravské vrchoviny

Projekt místní akční skupiny Královská stezka přibližuje přehled kulturních památek v severní části Českomoravské vrchoviny. Byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER programu rozvoje venkova České republiky.

Přehledný portál v levé části nabízí seznam obcí a měst. Po rozkliknutí jednotlivých hesel je k dispozici text přibližující historii oblasti včetně významných událostí a osob s místem spojených. V mapě jsou zobrazeny jednotlivé body památek a díky mapě se nabízí možnost vybrat jednotlivé obce v oblasti. Ve spodní části jsou všechny historické objekty – křížky, kaple, zvoničky, kostely, památníky, poštovní stanice, mosty nebo mlýny, ale nalezneme tam i geografický střed republiky.

Na základní kartě každé památky je po otevření popis objektu, souřadnice GPS, fotogalerie a také evidenční číslo v ústředním seznamu památek. Známé i méně známé památky území místní akční skupiny Královská stezka naleznete na stránkách PAMÁTKY VENKOVA.

Zdroj: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tipy-a-inspirace/internet-a-pamatky-|-soupis-kulturnich-pamatek-ceskomoravske-vrchoviny/1828/