Publikováno: 13. 8. 2019

1. Kulturní fórum Ústeckého kraje

@svkul.cz

První Kulturní fórum Ústeckého kraje na téma Role kulturních institucí ve vzdělávání, které uspořádala Severočeská vědecká knihovna za finanční podpory Ústeckého kraje, bylo určeno pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, starosty měst a obcí, odbornou veřejnost, akademické pracovníky a studenty. Úvodní slovo přednesla radní Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová.

Odborné příspěvky poskytly účastníkům prostor pro diskuzi, která podpořila nezbytnost spolupráce mezi resorty kultury a školství při propojování formálního a neformálního celoživotního vzdělávání v kulturních institucích – knihovnách, muzeích, galeriích a dalších neziskových organizacích. Příspěvky se pokusily najít odpovědi na otázku, jak mohou kulturní instituce podpořit celoživotní vzdělávání, které by se mělo vyrovnat se změnami v oblasti kreativního průmyslu 4.0., které klíčové kompetence je třeba rozvíjet k přežití v době informační revoluce a zda je nutná spolupráce kulturních a vzdělávacích institucí v době digitalizace.
Závěr 1. Kulturního fóra patřil diskuzi a workshopu s názvem "Poker nebo bridge". Pro zájemce byla připravena prohlídka zrekonstruované Wolfrumovy vily SVKUL, Poradenského a edukačního centra SVKUL a také expozic Muzea města Ústí nad Labem. Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Hlavním partnerem celé akce byl Ústecký kraj.

Setkání se konalo 19. a 20. června 2019 u příležitosti 100. výročí vydání knihovního zákona.

Více zde

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/v-usteckem-muzeu-se-konalo-1-kulturni-forum-usteckeho-kraje/n:29098/