V této záložce najdete zajímavé projekty, české i zahraniční, zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzejním prostředí.

AKTUALITA 19. 11. 2021

Francouzský projekt v rámci výzvy EIT

Dne 26. října 2021 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (EIT) výzvu na předkládání návrhů projektů na ustavení v pořadí již devátého znalostního a inovačního společenství (KIC), které pokryje oblast kulturních a kreativních odvětví a průmyslu.

AKTUALITA 7. 10. 2018

Nová online hra Detektivové kulturního dědictví

Ku příležitosti světového dne učitelů spustila Evropská komise novou online hru s názvem Detektivové kulturního dědictví, která má pomoci učitelům s výukou žáků na toto téma.