Publikováno: 3. 11. 2015

Výstupy z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace, která se konala ve dnech 14. - 15. 10. 2015 v Nové budově Národního muzea, představila jak teoretická východiska, tak metodická doporučení i příklady dobré praxe. V rámci konference proběhl i workshop komunikace s vybranými cílovými skupinami návštěvníků se speciálními potřebami.

Na konferenci bylo představeno celkem 15 příspěvků odborníků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice.

Posluchači se mohli seznámit s problematikou bezbariérovosti a přístupností muzeí, vhodným řešením nových výstavních prostorů, s pohledem a potřebami zdravotně znevýhodněných návštěvníků, možnostmi a podmínkami zpřístupnění kulturních institucí těmto skupinám. Velký prostor byl věnován muzejně pedagogické práci s návštěvníky se speciálními potřebami.

Program semináře najdete ZDE.

Vybrané prezentace z jednotlivých příspěvků si můžete stáhnout níže.

středa 14.10.2015

Blok č. 1 Bariéry v muzeích

Muzeum skutečně bez bariér. Komplexní přístup k tvorbě bezbariérového prostředí
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., Národní muzeum

Uživatelský pohled na technické řešení přístupnosti kulturních  objektů
Mgr. Kateřina Novotná, Ing. arch. Jan Tomandl, Pražská organizace vozíčkářů

Blok č. 2 Metodická doporučení: Cílové skupiny

Bezbariérové muzeum i pro neslyšící
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu
Mgr. et Bc. Soňa Mertová, Moravské zemské muzeum

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku
Ing. Mgr. Petra Belaňová, Ph.D., Národní muzeum
 

Blok č. 3 Metodická doporučení: Muzejní pedagogika

Jsme v muzeu připraveni na návštěvníky se specifickými potřebami?
Mgr. Kamila Poláková, Slezské zemské muzeum

Muzejně-pedagogická práce MCMP se znevýhodněnými skupinami návštěvníků
Mgr. Pavla Vykoupilová, Moravské zemské muzeum

Blok č. 4 Trendy, přístupy

Práce se zdravotně znevýhodněnými návštěvníky a nominace Jihočeského muzea na cenu „MOSTY“
Mgr. Jitka Pešková, Mgr. Lenka Zmeková, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Výstavy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním pořádané Muzeem Těšínska, p.o.
Ilona Pavelková, Muzeum Těšínska
 

čtvrtek 15. 10. 2015

Blok č. 5 Minulost, přítomnost a budoucnost. Inspirace z české muzejní praxe

Nabídka pro návštěvníky se speciálními potřebami současná a budoucí
Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Národní muzeum

Betlém na dotek (vzdělávací program pro osoby se zrakovým postižením)
Mgr. Pavel Bulena, NPÚ - Územní památková správa na Sychrově

Hmatová stezka ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Dominika Schmidtová, Východočeské muzeum v Pardubicích

SHZ Bečov - Bariéry v prezentaci kulturního dědictví v prostředí památkového objektu
PhDr. Kateřina Rozinková, Alena Švehlová, NPÚ Správa Státního hradu a zámku Bečov

Bariéry v muzeu – ukázka z praxe
Ing. Hana Hlaváčová, Dobrovická muzea, o.p.s.

Můj svět. Fotografická soutěž Charity Opava
Ing. Tomáš Schaffartzik, Charita Opava