Publikováno: 14. 11. 2023

Základní statistické údaje o kultuře v České republice za rok 2022

Podle údajů v nové publikaci NIPOS meziročně výrazně vzrostla návštěvnost muzeí a galerií a výstavních síní.

Základní statistické údaje o kultuře v České republice za rok 2022

Začátkem listopadu vyšla čtyřdílná publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, kterou každoročně vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS.

Podle zveřejněných dat za rok 2022 návštěvnost kulturních zařízení meziročně vzrostla, stále však zůstala pod úrovní roku 2019 před vypuknutím pandemie. Nejhůře se z pandemie vzpamatovávají divadla, nejlépe pak subjekty působící v kulturním dědictví a velká hudební tělesa (orchestry a sbory).

Návštěvnost kulturních zařízení v prvním post-pandemickém roce 2022 nepřesáhla v žádné ze sledovaných oblastí devadesátiprocentní hranici hodnot roku 2019. Stále tedy nelze hovořit o obnovení návštěvnosti kultury v plné míře. Nejvíce se před-covidovým hodnotám přiblížila návštěvnost koncertů velkých hudebních orchestrů a sborů, která v přepočtu na jeden subjekt dosáhla 88% hodnot roku 2019. Lehce nad osmdesátiprocentní hranicí před-covidových hodnot se pohybovala návštěvnost památek (82 %) a muzejních institucí (81 %).

Meziročně vzrostla výrazně také návštěvnost muzeí a galerií (o 71 % na jeden subjekt) a výstavních síní (o 68 % na jeden subjekt). 

Podrobné statistické informace ze statistických šetření NIPOS za rok 2022 přináší publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, která je ke stažení zde.

Zdroj: nipos.cz