Publikováno: 6. 9. 2021

Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii

Nový studijní modul na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

@UPOL

Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravila pro studenty nový vzdělávací modul pro uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii.

Vzdělávací modul s názvem Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii v rámci navazujícího magisterského studia Analytické chemie zahrnuje sedm předmětů zaměřených například na materiály a techniky uměleckých děl, metody používané pro analýzu předmětů hmotného kulturního dědictví, památkovou technologii, dějiny památkové péče či na archeometrii.

Více informací zde.

Zdroj: zurnal.upol.cz