Publikováno: 12. 1. 2021

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích na Ostravské univerzitě

Nový navazující magisterský studijní program v oblasti kulturního managementu.

@fu.osu.cz

Fakulta umění Ostravské univerzity (FU OU) ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) nabízí od příštího akademického roku 2021/22 nový navazující magisterský studijní program v oblasti kulturního managementu.

Tento profesně orientovaný program se nezaměřuje pouze na oblast uměleckého provozu (výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly), ale také na podnikatelskou činnost v kulturních a kreativních odvětvích. Student získá klíčové kompetence nejen pro výkon manažerských funkcí v institucích a firmách spadajících do oblasti KKO, ale také pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

Mezi spolupracující domácí instituce patří GVUO, PLATO, Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX a další.

Více informací zde.

Zdroj: culturenet.cz