Publikováno: 17. 2. 2020

Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy na UPOL

Nový doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci.

@upol.cz

Cílem tohoto multidisciplinárního studijního programu je připravit odborníka schopného zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického výzkumu a multidisciplinárních studií na pomezí oborů uměnovědných, přírodovědných, památkové péče, restaurování a konzervování. 

Studijní program uskutečňují společně Katedra dějin umění FF UP a Přírodovědecká fakulta UP. Program je možné studovat v prezenční i kombinované formě.

Více informací zde.