Publikováno: 9. 9. 2021

Vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb"

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“ otevřelo v roce 2014 vzdělávací kurzy v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí.

Kurzy jsou koncipovány jako další vzdělávání rozvíjející kvalifikaci pracovníků v oblasti činností, které ještě nejsou charakteru restaurování, přesahují však rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.

Podrobné informace o kurzech, jejich obsahu, rozvrhu atd. najdou zájemci na internetových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz.

Manažerkou a koordinátorkou projektu je Mgr. Marcela Severová, Ph.D.

  • E-mail: severova.marcela@npu.cz

 

Zdroj: http://www.obnovakulturnihodedictvi.cz/Pamatkova-obnova.aspx