AKTUALITA 10. 10. 2019

Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Nebakalářský studijní obor Služby muzeí a galerií v rámci vzdělávacího programu Informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze

AKTUALITA 25. 3. 2013

Obor Edukace v kultuře maior UPOL

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Edukace v kultuře maior.

AKTUALITA 7. 6. 2012

Arts Management VŠE Praha

Katedra Arts Managamentu při pražské VŠE se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí – ekonomiky a umění. Uchazečům je nabídnuto studium bakalářské, navazující magisterské i vedlejší specializace.

AKTUALITA 5. 6. 2012

Muzeologie Brno

Studium Muzeologie v bakalářském i magisterském cyklu studia, jednooborově i v kombinaci s jiným oborem

AKTUALITA 4. 6. 2012

Historie-muzeologie Opava

Prezenční bakalářské a magisterské studium oboru Historie-muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě