Publikováno: 5. 10. 2021

Magazyn Zachęta Online

Zachęta – Národní galerie umění ve Varšavě nabízí svůj časopis bezplatně v online podobě.

© zacheta.art.pl

Zachęta je přední kulturní institucí v Polsku. Zaměřuje se na popularizaci a prezentaci soudobého umění a je místem řady uměleckých i kulturních událostí. Mnohé z aktivit Zachęty jsou dostupné online, včetně řady publikací, včetně online časopisu „Magazyn Zachęta Online“. Online podoba umožňuje v rámci magazínu prezentovat kromě jiného také multimediální obsah.

Více na stránkách Zachęty