Publikováno: 1. 9. 2022

International Journal of Intangible Heritage

První mezinárodní odborný časopis věnující se oblasti nehmotného kulturního dědictví.

International Journal of Intangible Heritage

International Journal of Intangible Heritage (IJIH) vznikl v roce 2006 v reakci na vzrůstající zájem akademické a profesní oblasti o nehmotné kulturní dědictví.

IJIH je oborový odborný časopis, vydávaný v periodicitě jedenkrát ročně Národním etnografickým muzeem Koreje za podpory Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Věnuje se všem aspektům nehmotného kulturního dědictví po celém světě, jeho výzkumu a příkladům dobré odborné praxe v jeho uchovávání a prezentaci. 

IJIH je první mezinárodní akademický časopis věnující se této oblasti, indexovaný v databázích A&HCI (Arts and Humanities Citation Index), SCOPUS, IBSS (Mezinárodní bibliografie společenských věd), MLAIB (Modern Language Association International Bibliography), BAS (Bibliografie asijských studií ) a KCI (Korean Citation Index).

IJIH průběžně přijímá příspěvky od výzkumných pracovníků ve všech příbuzných oborech a muzejních a dalších odborníků z celého světa. Zasílání článků a pokyny pro přispěvatele jsou k dispozici zde.

Časopis je vydáván v tištěné i digitální podobě, digitální verze je volně přístupná na webových stránkách periodika.

Zdroj: ijih.org