Publikováno: 19. 4. 2022

Vyšel nový Věstník AMG

Asociace muzeí a galerií ČR vydala svůj druhý Věstník pro rok 2022. 

© AMG ČR

OBSAH:

Téma / Vzdělávání v muzeích

4 AMG nejen v procesu revize kurikula / J. Hutníková

5 Podněty k reformě vzdělávacího systému ČR

7 Nové kurikulum pro základní vzdělávání: Mezi revizí a revolucí / M. Rusek

8 Vzdělávání v muzeích přináší kompetence pro život / T. Drobný 9 Revize RV P v kontextu muzejnictví / J. Holovský, K. Tomešková

10 Změny RV P a jejich dopad na umělecké, kreativní a neformální vzdělávání / L. Haškovcová

11 Výsledky pokusného ověřování / M. Halířová

12 Muzea a vzdělávání / K. Nimrichtrová, J. Smrčka

13 Vzdělávání v muzeích v souvislosti s revizí RV P / K. Čiháková

14 Svět dynamických změn / L. Spitzer a kolektiv Příběh muzejního předmětu

16 Znovuobjevené skvosty / I. Boháčková Právní poradna AMG

17 Zastoupení na Sněmu AMG / L. Vašíček, M. Baliak

19 Zápis ze zasedání Senátu AMG Nekrolog

25 Hvězda Jany Dolanské v souhvězdí Gloria musaealis / M. Hlaveš

26 Vzpomínka na „Pana Muzeum“ / D. Kožešníková

26 Pavel Šebesta / F. Frýda Personálie

27 Zdeněk Freisleben slaví

27 Rozhovor s PhDr. Helgou Turkovou

29 Oslavenec Jan Dolák / P. Nekuža Z činnosti AMG

29 Únorové jednání v Plzni / D. Viletová

29 Setkání na Vysočině/ J. Martínek

30 Jednání ve Františkových Lázních / J. Bartoš

30 Muzeologové zasedali v Brně / V. Rutar

32–42 Kalendárium výstav

Věstník je volně dostupný: Cz-museums.cz.