AKCE: 9. 12. 2022 – 10. 12. 2022

Odborná konference Kultura, umění a výchova II

Odborná konference se koná při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. 

Odborná konference Kultura, umění a výchova II
Datum konání: 9. 12. 2022 – 10. 12. 2022
Místo konání: Umělecké centrum UP, Katedra výtvarné výchovy PdF UP, Univerzitní 3–5, Olomouc

Odborná konference Kultura, umění a výchova II se koná při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. Konference se uskuteční ve spolupráci s Českou sekcí INSEA.

Smyslem konference je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich edukační potenciál. Vítáme především příspěvky z oblasti didaktik expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejní pedagogiky, edukace v kultuře, teorie a historie umění, muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. Cílem je reflektovat nejen úzce oborové problémy, ale též širší kulturní a sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

Registrace pro aktivní účastníky: do 20. listopadu 2022
Termín pro zaslání dat pro virtuální přehlídku (posterová a audiovizuální sekce): 20. listopadu 2022

Zájemci o účast na konferenci, ať již jde o účastníky pasivní, nebo o účastníky s příspěvkem, prosíme o registraci formuláře. Účastníci s příspěvkem se mohou registrovat do 20. listopadu včetně. Poté bude připraven detailní program konference s rozdělením do sekcí. Pasivní účastníci (bez příspěvku) se mohou registrovat bez omezení. Registrace a účast na konferenci nejsou zpoplatněny.

Registrační formulář a další informace najdete zde.

Zdroj: kuv.upol.cz