AKCE: 14.12.2022, 17:00

Hmotné dědictví státního socialismu

Tematický večer k projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století a aktuální výstavě Zneužitá muzea v Národním muzeu.

Hmotné dědictví státního socialismu
Datum konání: 14.12.2022, 17:00
Místo konání: Muzejní komplex Národního muzea, Praha

Muzejní sbírky i jednotlivé umělecké a designové artefakty vytvářené v době vládního monopolu KSČ jsou v posledních letech předmětem stoupajícího zájmu. Stávají se centrem mnohovrstevnatých diskusí, které se vážou k jejich dobovému smyslu, estetice, uměleckému zhodnocení, ale i obecným otázkám uchovávání a novým formám možného využití a prezentace. S návratem hmotného dědictví komunismu do veřejného prostoru vyvstává i spektrum otázek, na které budeme hledat odpovědi:

  • Jsou muzejní a umělecké předměty určené k prezentaci minulého režimu něčím nebezpečné?
  • Lze ideologicky tvořené předměty zapojit do nových příběhů i bez ohledu na jejich využití ve stranických výkladech, aniž bychom degradovali jejich historickou výpovědní hodnotu?
  • Je možné na stranické sbírky a instituce nějak navazovat nebo jde o historický nonsens?
  • Je morální vyzdvihovat či dokonce chválit estetiku, uměleckou či muzejní tvorbu vznikající s vědomým cílem podporovat režim panující v Československu před rokem 1989?

Tyto a další otázky otevřeme v rámci kulatého stolu k projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století, který finišuje aktuální výstavou Zneužitá muzea, k níž nedávno vyšla monografie Sbírky a politika.

Program večera:

  • 17:00 h  | autorská komentovaná prohlídka výstavy Zneužitá muzea (autoři výstavy, sochař Martin Zet)
  • 18:00–19:30 h | diskuse na téma Hmotné dědictví státního socialismu

Pozvání k diskusi s realizátory projektu přijali:

  • Alexandra Kusá (ředitelka Slovenské národní galerie, autorka projektů Akcia Zet a Prerušená pieseň)
  • Pavel Karous (sochař, pedagog, autor projektu Vetřelci a volavky)
  • Milena Bartlová (historička umění, metodoložka vizuálních dějin a dějin umění 20. století)
  • Ondřej Dadejík (filozof a estetik, teoretik dějin a současnosti estetické zkušenosti)

Po diskusi bude následovat Křest publikace k výstavě s názvem Sbírky a politika.

Prohlídka výstavy se koná v Nové budově Národního muzea, sraz u pokladen v přízemí v 16:55 h.
Diskuse a křest proběhnou od 18:00 h v Historické budově Národního muzea.

Vstup na večer (i jeho část) je zdarma.

Více informací zde.

Zdroj: nm.cz