AKCE: 20. 3. 2023, 10:00–15:30

Muzeum škole – škola muzeu 11

Jednenácté setkání organizované Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG bude zaměřené na téma regionálních učebnic a badatelské výuky.

Datum konání: 20. 3. 2023, 10:00–15:30
Místo konání: Budova Muzea města Prahy, U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

Program setkání:

  • 9.30 – 10.00 Registrace účastníků
  • 10.00 – 10.05 Zahájení, úvodní slovo
  • 10.05 – 10.50 Úvodní příspěvek: Regionální učebnice a místně zakotvené učení – příležitost pro školy i muzea, výzva pro autory (lektor RNDr. Dáša Zouharová, Lipka Brno)
  • 11.00 – 12.00 Workshop Regionální učebnice – 1. část (lektor RNDr. Dáša Zouharová), Workshop Badatelská výuka v muzeu krok za krokem – 1. část (lektor Mgr. MgA. Iva Vachková, PhD.; MMP)
  • 12.00 – 13.30 Přestávka na občerstvení
  • 13.30 – 15.30 Workshop Regionální učebnice – 2. část (lektor RNDr. Dáša Zouharová), Workshop Badatelská výuka v muzeu krok za krokem – 2. část (lektor Mgr. MgA. Iva Vachková, PhD.; MMP)

Regionální učebnice

Praktická dílna se sbírkou regionálních učebnic a vyvození hlavních kritérií kvalitní regionální učebnice. Seznámení s metodikou tvorby regionální učebnice; úskalí i příležitosti tvorby vlastní regionální učebnice. Navrhněte svoji regionální učebnici – společná diskuse ve skupinách.

Kde najít inspiraci i metodickou podporu – přehled dostupné inspirace, například: Metodika tvorby regionální učebnice, elektronické regionální učebnice aj.

Badatelská výuka v muzeu krok za krokem

Praktická dílna zaměřená na to, jak připravovat badatelskou výuku v muzeu, aby co nejvíce pomáhala škole a plnila i cíle muzea jako instituce. Hledání vhodných témat, napojení na RVP, příprava jednotlivých kroků, formulace otázek, příprava materiálu pro práci žáků. Formulace badatelských otázek. Představení programu založeného na badatelské výuce, jeho rozbor, hledání možností pro zlepšení.

Účastnický poplatek 100,- Kč (zahrnuje drobné občerstvení). Akce se uskuteční za epidemiologicky příznivé situace.

Přihlášky zasílejte na kralova@muzeum-melnik.cz do 15. 3. 2023.

Zdroj: Jitka Králová