AKCE: 15. 3. 2023 – 16. 3. 2023

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu: Historie jako součást produktů cestovního ruchu

17. ročník mezinárodní konference se bude věnovat historickému a kulturnímu dědictví a jeho významu pro cestovní ruch.

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu: Historie jako součást produktů cestovního ruchu
Datum konání: 15. 3. 2023 – 16. 3. 2023
Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu a Vysočina Tourism, příspěvková organizace pořádají 17. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Historie jako součást produktů cestovního ruchu. 

Cílem mezinárodní konference je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy a trendy v rozvoji cestovního ruchu. Cestovní ruch je významným společensko-ekonomickým fenoménem 21. století. Rozvoj cestovního ruchu s sebou nese nesporná pozitiva pro jednotlivé destinace, a to v oblasti ekonomické i sociální. Představuje příležitost pro místa s atraktivní primární nabídkou, kde nejsou předpoklady pro rozvoj jiného hospodářského odvětví. Snahou konference je sledovat a diskutovat vliv cestovního ruchuv takových oblastech a vyhodnotit jeho význam. Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi v cestovním ruchu a prostor k reakci na aktuální dění. Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry.

Přihláška: do 05. prosince 2022 (s příspěvkem), do 12. února 2023 (bez příspěvku) 

Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou zveřejněny ve sborníku z konference, který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s). Vybrané příspěvky budou publikovány v odborném elektronickém časopisu Studia Turistica.

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.info