AKCE: 21. 3. 2023 – 23. 3. 2023

CSTI 2023: Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva

Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita v Bratislave zvou na další ročník mezinárodní odborné konference CSTI (Conservation Science, Technology and Industry).

CSTI 2023: Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva
Datum konání: 21. 3. 2023 – 23. 3. 2023
Místo konání: Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava

Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita v Bratislave zvou na vědeckou konferenci CSTI (Conservation Science, Technology and Industry) 2023. Tématem ročníku je Interdisciplinární výzkum a ochrana kulturního dědictví.

Kvalitativní pokrok v ochraně kulturního dědictví, spojený s uplatňováním nových vědeckých poznatků při jeho ochraně, je každodenní skutečností, přičemž na jeho rozvoj má značný vliv rozvíjející se interdisciplinární spolupráce a integrace vícero vědních disciplín. V současnosti největší pokrok a kvalitativní změny probíhají právě na rozhraní dosud známých vědních disciplín. Cílem konference CSTI 2023 s názvem Interdisciplinární výzkum a ochrana kulturního dědictví je představit nejnovější metody výzkumu a průzkumu, využívané při ochraně movitých i nemovitých součástí kulturního dědictví, s důrazem na jejich interdisciplinární charakter. Konference se zaměří i na vysoce aktuální výzvu praxe – na strategie a politiky uplatnění konzervačních vědců ve sbírkových a paměťových institucích.

Předpokládané tematické okruhy:

 • progresivní metody a postupy diagnostiky, konzervování a restaurování
 • novodobé dědictví (recent heritage), průzkum, výzkum a ochrana
 • studie interdisciplinárních postupů při ochraně dědictví uplatnění environmentálních přístupů při ochraně dědictví
 • zkušenosti a plánované uplatnění konzervačních vědců

Příspěvky mohou mít následující formu

 • přednášky (25 minut)
 • krátké informace (10 minut)
 • plakátového příspěvku

Výstupem konference bude elektronický sborník příspěvků.

Konferenční jazyky jsou slovenština, čeština a angličtina.

Důležité termíny

 • 22. červenec 2022 – výzva k otevření registrace a přihlášení abstraktů
 • 1. srpen 2022 – zpřístupnění elektronického přihlašovacího formuláře
 • 31. říjen 2022 – přihlašování abstraktů, registrace autorů
 • 30. listopad 2022 – rozhodnutí o přijetí příspěvku
 • 28. únor 2023 – ukončení registrace bez příspěvku
 • 21. - 23. března 2023 - konání konference

Více informací a odkaz na registrační formulář zde.

Zdroj: snm.sk