AKTUALITA 29. 9. 2021

Cross-Border Cooperation for Museums

Metodika představuje nástroje usnadňující získávání finanční podpory pro mezinárodní projekty muzeí a kulturních organizací.

AKTUALITA 26. 11. 2019

Publikace projektu EU-LAC-MUSEUMS

Společný projekt evropských, latinskoamerických a karibských muzeí vydává příručky, které zahrnují mnoho témat, jako je udržitelnost, rozvoj komunity, postavení mládeže, gender, migraci nebo digitalizaci muzejních sbírek.

AKTUALITA 5. 2. 2016

Muzea ČR v letech 2012-2014

V roce 2015 byl realizován projekt Analýza muzeí v letech 2012–2014, jehož cílem bylo hodnocení stavu a vývoje muzeí a galerií v uvedeném období. Analytický výstup projektu byl vydán formou samostatné publikace s názvem Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky.