Publikováno: 13. 3. 2023

Výkaz Kult (MK) 14-01 za rok 2023, respektive 2022

Asociace muzeí a galerií zveřejnila informace týkající se výkazu Kult (MK) 14-01 pro rok 2023.

@cz-museums.cz

Dotazníky za rok 2023 budou muzea a galerie vyplňovat až na počátku roku 2024. NIPOS dal však informace k dispozici již nyní tak, aby se na změny mohly muzejní instituce včas připravit.

Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2023  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2023

Více informací o statistice muzejnictví: zde

Kontakt pro dotazy: Ing. Eliška Nováková, Statistika muzeí a galerií, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), tel:  + 420 221 507 919, e-mail: enovakova@nipos-mk.cz 

Zdroj: cz-museums.cz