Publikováno: 21. 2. 2022

Projekt WEAVE a Europeana pro větší inkluzi

Nový projekt programu CEF Connecting Europe Facility Program si klade za cíl rozšířit platformu Europeana  o obsah hmotného i nehmotného dědictví minoritních komunit a vyvinout nové nástroje pro inkluzi.

©weave-culture.eu

WEAVE – Rozšířený evropský přístup ke kulturním komunitám v rámci projektu Via Europeana si klade za cíl vyvinout rámec pro propojení hmotného a nehmotného dědictví různých kulturních komunit a chránit jedinečnost kulturního dědictví, které představují. Projekt konkrétně shromažďuje více než 5 000 nových vysoce kvalitních nahrávek jako součásti evropské platformy Europeana a prezentuje tyto sbírky v řadě virtuálních výstav a úvodníků. Projekt dále provádí několik činností v oblasti budování kapacit s cílem rozvinout užší propojení mezi institucemi kulturního dědictví, menšinovými kulturními komunitami a Europeanou.

WEAVE navíc vyvíjí sadu veřejných a opakovaně použitelných nástrojů, které umožní správu anotací, poloautomatické rozpoznávání konkrétních gest, pohybů a vizualizací 3D modelů.

V únoru a březnu 2022 WEAVE a Europeana pořádají řadu akcí pro odbornou veřejnost v oblasti kulturního dědictví zaměřených na diverzitu a inkluzi. Tyto akce poskytují účastnicím a účastníkům příležitost lépe porozumět tomu, jak mohou kulturní instituce podporovat rozmanitější a inkluzivnější sektor. Tyto čtyři akce se konaly a budou konat ve dnech 11., 18., 25. února a 10. března 2022. 

Více informací o akcích a vytvářeném rámci naleznete: Europeana WEAVE Event Series on diversity and inclusion.

Zdroj: weave-culture.eu