Publikováno: 27. 1. 2015

Projekty spolupracující s Europeanou

AthenaPlus

Projekt AthenaPlus navazuje na předchozí projekt ATHENA. V něm byly vyvinuty zejména harvestovací systém LIDO, ATHENA Server a mapovací nástroj MINT, které jsou využívány v systému projektů Europeany včetně probíhajícího projektu Linked Heritage. Projekt AthenaPlus se snaží dále rozvíjet a dokončit efektivní infrastrukturu a nástroje vyvíjené na podporu zpřístupnění digitálního obsahu muzeí a dalších kulturních institucí prostřednictvím Europeany a připojit více jak 3,6 milionu metadatových záznamů do Europeany a to jak z veřejného i soukromého sektoru, se zaměřením zejména na muzejní obsah a klíčové kulturní subjekty (ministerstva a příslušné vládní agentury, knihovny, archivy, vedoucí výzkumná střediska, malé a střední podniky). Byl zahájen v březnu 2013 a končí v srpnu 2015.

BHL - Biodiversity Heritage Library

Knihovny evropských přírodovědeckých muzeí společně s knihovnami botanických zahrad obsahují hlavní část přírodovědecké literatury dokumentující výzkumy biodiversity. Přístup k digitalizované formě tohoto dědictví je však obtížný. Cílem projektu BHL-Europe je zpřístupnění informací o biodiversitě na internetu zlepšením spolupráce jednotlivých přírodovědeckých digitálních knihoven.

Carare

CARARE spojuje činnost agentur a organizací pečujících o kulturní dědictví, archeologická muzea, výzkumné instituce a specializované digitální archivy z celé Evropy k vytvoření služby, která digitální data z oblasti unikátních evropských archeologických památek a historických míst učiní interoperabilní (vzájemně spolupracující a přístupná) s internetovým portálem Europeana Jejím cílem je také přidání 3D a virtuální reality do Europeany.

EFG - European Film Gateway

Projekt zaměřený na zpřístupňovaní zdigitalizovaných filmů, fotografií, plakátů, kreseb a textů.