AKCE: 6. 12. 2021, 10:30–12:00

Museums in virtual space – education, dissemination and audiences for museums

V rámci Fóra pro správu internetu 2021 proběhne on-line diskusní panel na téma muzeí ve virtuálním prostoru, kde budou svou zkušenost prezentovat tři polská muzea.

©gov.pl
Datum konání: 6. 12. 2021, 10:30–12:00
Místo konání: Online

Také v Polsku byla muzea a další kulturní instituce donuceny vlivem světové pandemie hledat nové cesty pro svůj každodenní provoz. Předně došlo k rozšíření tradičních aktivit o virtuální prostor, který se stal prakticky jedinou platformou pro kontakt veřejnosti s institucemi kulturního dědictví. 

Panel představí zkušenosti tří předních polských muzeí – Národního muzea ve Varšavě, Národního muzea námořnictví v Gdaňsku a Královský hrad ve Varšavě – jejichž prezentace se zaměří na hlavní problémy z pohledu jejich projektů. Prezentace budou spojeny s možností vyzkoušet si on-line nástroje nabízené těmito muzei.

Na akci jsou zváni všichni zájemci a zájemkyně pedagogického zaměření, se specializací na sociální média, kreativní průmysl a dále také občanské organizace. Diskuse se bude týkat rovněž tématu digitální revoluce muzeí a nových výzev pro muzea. Výsledkem diskuse by mělo být zhodnocení efektivity muzejní činnosti v současnosti a diagnostika potřeb muzejních uživatelů a uživatelek na internetu.

Více informací o události ZDE.