AKCE: 9. 12. 2021 – 12. 12. 2021

Mezinárodní konference: Exhibitionism – Sexuality at the Museum

V prosinci pořádá trojice předních isntitucí zabývajících se problematikou pohlaví a rodu on-line mezinárodní konferenci na téma muzeí a sexuality.

©exhibitionismconference.com
Datum konání: 9. 12. 2021 – 12. 12. 2021
Místo konání: Online

Kinseyho institut pro výzkum v oblasti sexu, reprodukce a genderu v Bloomingtonu, Muzeum erotického umění Naomi Wilzigové v Miami a Výzkumné centrum pro kulturní dějiny sexuality pořádaní při Humboldtově univerzitě v Berlíně zvou na on-line konferenci na téma otázek sexuality v muzeích, muzejních sbírkách a ve výstavnictví. 

Muzea, výstavy a exhibice stále častěji využívají témata spojená s lidskou sexualitou. Tím se tyto instituce také stávají prostorem příležitostí pro širší společenské promýšlení těchto témat a konečně také místem setkávání pro neheterosexuální skupiny lidí, kulturní menšiny, sexuální pracovnice a pracovníky a další historicky marginalizované skupiny. Konference představí příspěvky mezinárodních odbornic a odborníků z různých oborů, aby společně sdíleli své zkušenosti a debatovali o výzvách, jež zpracovávání tématu lidské sexuality s sebou přináší.

Konference si klade za cíl vyzkoušet inovativní podobu řízení on-line konference, přičemž bude kombinovat předem připravené audiovizuální prezentace, živé diskuse, umělecká představení a socializační program. Díky tomu jsou pro registrované již nyní přístupné předtočené prezentace a konferenční příspěvky, aby se průběh konference jednak vyvaroval problémům s přetížením, jednak byl časově přívětivý k americkým i evropským zájemcům a zájemkyním. 

Podrobnosti k bohatému programu akce a další informace o konferenci naleznete na stránkách Exhibitionismconference.com.