AKCE: 21. 9. 2021 – 24. 9. 2021

European Cultural Heritage Summit 2021

Výroční konference organizace Europa Nostra a Evropské komise v oblasti kulturního dědictví.

@europanostra.org
Datum konání: 21. 9. 2021 – 24. 9. 2021
Místo konání: online a Benátky, Itálie

Organizace Europa Nostra a Evropská komise zvou na letošní ročním mezinárodní konference pro oblast evropského kulturního dědictví. Kromě diskuzních panelů a sympozia evropské kulturní politiky je součástí konference i vyhlášení výsledků soutěží Heritage in Motion 2021 a European Heritage Awards Ceremony 2021. Konference bude probíhat v hybridní formě, prezenční část se bude konat v Benátkách.

Program konference

Registrační formulář (registrace bude otevřena na začátku září)

Více informací zde.

Zdroj: europanostra.org