AKCE: 3.9.2021, 18:00 – 5.9.2021, 12:00

Landart festival TRSY

TRSY jsou landartový festival, jehož tématem je propojení krajiny, umění a přírodovědy.

@festivaltrsy
Datum konání: 3.9.2021, 18:00 – 5.9.2021, 12:00

V centru pozornosti festivalu, jenž se pravidelně koná od roku 2016, stojí umělecko-vědecké způsoby, skrze které je možné se ke krajině vztahovat, uchopovat ji a posouvat ji směrem k symbiotickému stavu, jehož středem je dialog s prostorem, kde žijeme. Umělecko-vědecké přístupy ke krajině a veřejnému prostoru zazní formou přednášek, prostřednictvím kulturně vědeckých procházek, performance a happeningů či osobních dialogů.

Bližší informace naleznete postupně na facebookové stránce festivalu: zde