AKCE: 7. 12. 2021, 14:00–18:00

V Brně se uskuteční již třetí sympozium Curating Online

V Domě umění města Brna se uskuteční již třetí jednodenní mezinárodní setkání s názvem: Cultural heritage, creativity and the summer of artificial intelligence. Is everything a remix?

https://www.facebook.com/events/896871000969490?active_tab=about
Datum konání: 7. 12. 2021, 14:00–18:00
Místo konání: Online/Brno

Sympozium bude probíhat hybridní formou a představí debaty odbornic a odborníků z kurátorského, akademického a uměleckého prostředí. Diskuse se bude týkat předně potenciálu využití umělé inteligence (hlubokého učení umělých neuronových sítí) ke zpracování a sdílení obsahu uměleckých sbírek. Cílem sympozia je prozkoumat aktuální trendy v oblasti zpracování archiválií, tzv, „živý archiv“, dále pak nové podoby konceptu „umělého umění“ (artificial art – vizte Abraham Moles), manifestace „estetiky remixu“ (Eduardo Navas) nebo „crowdsourcované krásy“(Joanna Zylinska) v době „léta umělé inteligence“. 

Akce je součástí projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví. Ten cílí na reflexi dynamických změn v oblasti archivní a muzejní praxe způsobené digitalizací archiválií. Zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze digitálního archivu audiovizuálních děl (dále AV díla) a možnosti inteligentního rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví.

Více o událost na facebookových stránkách akce – ZDE!