Publikováno: 11. 3. 2022

Nové standardy doplňují Etický kodex pro muzea ICOM

Mezinárodní výbor pro etické otázky ICOM představil nové standardy pro sbírkotvornou činnost a fundraising.

Nové standardy doplňují Etický kodex pro muzea ICOM

Mezinárodní výbor pro etické otázky ICOM (ICEthics) představil dva nové standardy, které doplňují Etický kodex pro muzea ICOM. Standardy se věnují otázkám sbírkotvorné činnosti muzeí (specificky akvizice, dokumentace a zařazení do sbírek) a financování muzejních aktivit a provozu prostřednictvím fundraisingu. Plné znění nových standardů je k dispozici na webových stránkách ICOM v anglickém jazyce.

Standards on Accessioning of the International Council of Museums

Standards on Fundraising of the International Council of Museums

Zdroj: icom.museum