AKTUALITA 18. 11. 2021

Barrierefreie Museen

Příručka pro bezbariérová muzea pro všechny vydaná Švýcarským svazem muzeí. 

AKTUALITA 23. 3. 2013

Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea

V roce 2013 byl Profesní etický kodex ICOM pro muzea doplněn Etickým kodexem pro přírodovědná muzea. Ten ustanovuje minimální standard pro praxi, na kterém může každá instituce dále stavět.