Publikováno: 14. 1. 2019

Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící

@cpp


Obsáhlý metodický materiál, který se zabývá komunikací s návštěvníky muzeí se speciálními potřebami, konkrétně neslyšícími.

Text je jedním z výstupů experimentálního projektu zpřístupnění muzeí a galerií neslyšícím návštěvníkům, který byl realizován Národním muzeem, Centrem pro prezentaci kulturního dědictví, ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Autorkou článku, publikovaného v časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2011, je Naďa Dingová.

Článek je dostupný zde