Publikováno: 14. 1. 2019

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

@cpp

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka. Autoři článku přináší nejčastější bariéry - fyzické i mentální, kterými instituce odrazují návštěvníky s tělesným postižením, a nabizí řešení, jak tyto bariéry snadno odstranit.

Článek je dostupný zde