Publikováno: 14. 1. 2019

Přístupnost webových stránek

@cpp

Metodický text pojednávající o přístupnosti webových stránek muzeí a galerií i občanům se speciálními potřebami, především pak nevidomým a slabozrakým.

Článek je dostupný zde